B2B Virksomheder på LinkedIn – 4 simple kriterier, der sikrer succes på LinkedIn

LinkedIn – Hvorfor?

Jeg bliver ofte kontaktet af virksomheder, der synes, de skal på LinkedIn. Når jeg spørger dem om, hvorfor? Så kommer der ofte en bemærkning om, at det, har de hørt, er en god idé, eller det er de blevet opfordret til af andre i deres netværk. Men “hvorfor?”, har de i nogle tilfælde ikke taget stilling til.

I dag bruger de fleste LinkedIn til at styrke deres professionelle netværk og følge virksomheder og brands. Det er ikke et underholdningsmedie, som f.eks. Facebook og Instagram. Der er lidt flere mandlige profiler end kvindelige profiler på LinkedIn. Kilde: Insights 2017, www.audienceproject.com.

Hvis I ikke vil spilde jeres tid og penge på LinkedIn, så følg mine 4 simple kriterier, der sikrer jer succes på LinkedIn.

Succes kriterie nr. 1:

Læg en strategi for jeres indsats på LinkedIn

Jeres LinkedIn aktiviteter skal understøtte jeres forretnings mål!

Her er nogle idéer til, hvad du kan bruge LinkedIn til. Men hvad er vigtigt for din virksomhed, hvad vil du opnå, hvad vil du måle på og hvordan vil du måle det?

 • Branding / Troværdighed – Kan f.eks. måles på rækkevidde, likes, kommentarer og antal delinger.
 • Kundeservice / Kundekontakt – Er I klar til at bruge LinkedIn som dialogværktøj overfor jeres kunder, forhandlere eller øvrige netværk? Hvem skal svare og sikre den gode dialog?
 • Driv trafik til web / nyhedsbrev / Leads – Læg godbidder af jeres viden på LinkedIn og vis brugerne, at de får værdi for at afgive deres mail-adresse, hvis de tilmelder jeres nyhedsbrev eller besøger jeres hjemmeside / blog.
 • Reklame / salg med indhold – Opslag af denne type har størst succes, hvis I tænker “værdi for kunden” i dit indhold.
 • Annoncering – Betal for ekstra rækkevidde af jeres nyheder, jobopslag eller produkter direkte til jeres udvalgte målgruppe.

Vær SMART og sæt en strategi med grundlag i de 5 SMART parametre:

facebookb2b-smartmodel

 • Specifik målsætning – En klar og tydelig målsætning for LinkedIn, som understøtter jeres forretnings mål og jeres kernefortælling.
 • Målbar – Hvad skal resultatet af jeres indsat være?
 • Attraktivt mål – Hvorfor er det vigtigt for forretningen?
 • Realistisk mål – Med udgangspunkt i de ressourcer og den økonomi, I har afsat til LinkedIn, sætter I en række realistiske mål op (KPI’er).
 • Tidsbestemt mål – Lav en tidsplan for, hvornår mål og evt. delmål skal være nået, så I kan justere undervejs.

Succes kriterie nr. 2:

Lav en plan for eksekveringen!

 • Hvem beslutter, hvad I skal og vedtager strategien?
 • Hvem kan bidrage med indhold, som understøtter strategien og jeres forretnings mål?
 • Hvem har ansvar for de forskellige områder?
  • Vil I produkt-opdele?
  • Vil I branche-opdele?
 • Hvor kan I finde historier, der understøtter jeres forretnings mål?
 • Hvor tit skal I lave opdateringer?
 • Kan der laves et års-hjul eller marketing plan, så vigtige opslag ikke bliver glemt?

Bliver opgaven for uoverskuelig for jer, så book et bureau til at hjælpe jer. Rigtig tit har små og mellemstore B2B virksomheder ikke selv ressourcerne til at føre planerne ud i livet på det niveau, der ønskes. Andre vigtige opgaver prioriteres først (helt forståeligt, da medarbejderne ofte har salgsmål og andre KPI’er, de også skal nå) – og derfor løber LinkedIn planen ofte af sporet. Dette kan I undgå, hvis I laver en aftale med et bureau, så planen bliver gennemført.

Succes kriterie nr. 3:

Involvér jeres medarbejdere!

Giv medarbejderne mulighed for at bruge deres personlige profiler!

Undervurdér ikke magten og rækkevidde i de personlige profiler, som dine medarbejdere allerede har på LinkedIn. Mange LinkedIn brugere har allerede mere end 500 connections, et stort netværk af folk, de deler interesser med – hovedsagligt jobmæssigt. Jeres medarbejdere er virksomhedens ansigt udadtil på LinkedIn, ligesom de er det, når de arbejder med salgsopgaver, konsulentydelser, levering, kundeservice osv. Hjælp medarbejderne med at hjælpe virksomheden. Giv dem mulighed og inspiration til at bruge deres personlige profiler!

Medarbejderne skal have en professionel profil:

 • Et vellignende profilbillede (Virksomheden bør være behjælpelige med at få lavet billede, hvis I ikke allerede har et billede fra kontaktsiden på jeres website).
 • Brug den rette titel i profilen – Er titlen opdateret? (Jeg har set profiler, hvor medarbejdere har “glemt” at skifte titel fra en gammel arbejdsfunktion).
 • Kontaktoplysninger med link til virksomhedens LinkedIn side og website.
 • Resumé – en kort beskrivelse af, hvad medarbejderen arbejder med i virksomheden (Bemærk, mange private profiler er sat op i stil med ansøgninger, da de måske tidligere har brugt profilen i forbindelse med de søgte nyt job). Det er vigtigt at teksten tilpasses, så det tydeligt fremgår, hvad medarbejderen tilbyder kunderne nu – og ikke det, som han/hun tilbyder en kommende arbejdsgiver! Teksten er dynamisk og kan altid rettes igen – også hvis medarbejderen opnår nye resultater med kunder eller får nye kompetencer.
 • Erfaring (CV) – læg et fyldestgørende CV på profilen, der understøtter medarbejderens kompetencer.
 • Uddannelse – læg informationer om uddannelser på profilen, der understøtter medarbejderens kompetencer.
 • Anbefalinger – viser at medarbejderen har noget at have det i! Har medarbejderen ingen anbefalinger, så kan de ret hurtigt få det. Spørg et par nøglekunder, om de ikke vil lægge en anbefaling. De fleste siger ja.

Skriver dine medarbejdere blog-indlæg, så bed dem lave en “kort”-udgave som LinkedIn artikel og udgiv den med link til original blog-indlæg. Det viser ekspertise og og driver samtidig trafik til websitet/bloggen.

Når de personlige profiler er i orden, kan arbejdet for alvor begynde:

 • Bed medarbejderne om at følge virksomhedens side. Send dem et link til siden, så det er super nemt for dem at klikke og følge den med det samme.
 • Gør medarbejderne opmærksomme på nye opslag, så de kan like eller dele dem (og kommentere på dem, hvis det er aktuelt). Det skaber øget rækkevidde for virksomhedens opslag og udbreder budskabet i medarbejderens netværk, som højst sandsynligt indeholder folk i jeres målgruppe (kunder, forretningsforbindelse, netværk osv.)
 • Overvej om jeres medarbejdere med fordel kan skrive om jeres virksomhed på deres egne profiler – og linke til jeres virksomhedsside og dermed øge chancen for at få nye følgere.
 • Bed jeres medarbejdere om at “connecte” med endnu flere potentielle kunder, forhandlere, samarbejdspartnere for at opnå øget synlighed.
 • Indsæt link til LinkedIn virksomhedssiden i mail-signatur og på andre relevante kontaktflader ud mod jeres målgrupper.

Succes kriterie nr. 4

Følg op på jeres indsatser – Justér og tilpas undervejs!

Noget af det, små og mellemstore B2B virksomheder glemmer, er tit, at der skal følges op på aktiviteterne!

Gå tilbage til SMART modellen. Når I vedtager strategien skal i vide præcis, hvad det er, I skal opnå og måle på.

 • Likes
 • Delinger
 • Kommentarer
 • Rækkevidde / Eksponeringer
 • Klik på link
 • Følgere
 • Antal ansøgninger
 • Antal tilmeldinger til nyhedsbrev
 • Glem ikke at tillægge rækkevidden på de personlige profiler
 • Andet??

Læg i kalenderen, hvornår I skal følge op – og hvad I skal følge op på!

Når I kigger på tallene kan I ret hurtigt se, hvor I skal justere og tilpasse jeres aktiviteter, så I opnår jeres forretnings mål.

God arbejdslyst

Det var 4 kriterier, som jeg mener skaber grobund for B2B virksomheders succes på LinkedIn. Lav en strategi (evt. i samarbejde med et bureau), som skaber grundlag for en plan, der kan udføres af jer selv – eller af bureauet. Slut af med at involvere medarbejderne, så de kan støtte virksomhedens tiltag og sikre, at I faktisk når målene.

Hvis I ligger inde med andre gode pointer og idéer til, hvordan man sikrer succes på LinkedIn, så læg en kommentar nedenfor.

Har du også lyst til at bruge Facebook i jeres B2B markedsføring, så tjek mit blogindlæg: 6 Facebook tips til B2B virksomheder

About the Author:

Blogger og professionel hjælper til dig, der gerne vil have markedsføring, der virker. Speciale i online marketing, virksomhedskommunikation, projektledelse, design- og printløsninger. Uddannet Grafisk designer og rådgiver samt har taget lederudddannelse. Arbejder hos Buchs i Randers som Social Media Manager, grafisk rådgiver og afdelingsleder.

Leave A Comment